ЗавантаженняБудь ласка зачекайте...

Членство в НСАУ

Витяг зі статуту НСАУ щодо членства в спілці (п. 3)

3.   Члени Спілки, їх права і обов’язки

8.  Членами Спілки можуть бути архітектори – громадяни України, які мають вищу архітектурну освіту і відповідний особистий творчий доробок в сфері архітектурного проектування і будівництва, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, визнають програму, Статут Спілки, Кодекс професійної етики архітектора та беруть участь у роботі однієї з її організацій.

Членами  Спілки можуть бути також професійні творчі працівники – іноземці і особи без громадянства, які постійно проживають на території України та мають особисті досягнення в сфері архітектурної діяльності на території України.

9.  Представники інших професій, як виняток, приймаються в члени Спілки, якщо вони займаються архітектурною діяльністю не менше 10 років або багато років творчо співпрацюють з архітекторами, сприяючи розвитку і пропаганді архітектури.

10.  Визначним архітекторам-іноземцям, особам без громадянства, які внесли вагомий доробок в розвиток української архітектури, може бути присвоєне звання почесного члена Національної спілки архітекторів України.

11.  Прийняття в члени Спілки здійснюється на підставі заяв архітекторів Кримською республіканською та місцевими організаціями Спілки з послідуючим затвердженням президією правління Спілки. До заяви додаються рекомендації від двох членів Спілки і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата. Рішення Кримської республіканської та Київської організації про прийняття в члени Спілки є остаточними.

12.  Члени Спілки отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка.

13.  Членство в Спілці припиняється за заявою члена Спілки, у разі смерті або виїзду члена Спілки на постійне місце проживання за кордон із зміною громадянства. Підставою для виключення з членів Спілки є систематичне порушення Статуту Спілки, Кодексу професійної етики архітектора або несплата встановлених внесків без поважних причин на протязі більше одного року. Виключення із членів Спілки здійснюється за рішенням з’їзду, правління Спілки або правлінь, загальних зборів і конференцій місцевих організацій з наступним затвердженням президією правління Спілки.

14.  При виході або виключенні з числа членів Спілки вступні і членські внески поверненню не підлягають.

15.  Члени Спілки мають право:

 • брати участь у громадській роботі органів Спілки, вносити пропозиції щодо поліпшення їх діяльності;
 • давати рекомендації архітекторам для вступу у члени Спілки;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;
 • користуватися усіма видами творчої, правової, соціально-побутової допомоги, а також пільгами, що надаються членам Спілки;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів на особистій або колективній основі за рахунок коштів Спілки, проходити навчання та стажування у зарубіжних архітектурних школах, приймати участь у міжнародних професійних конкурсах, семінарах, форумах, тощо.

16.  Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Спілки та статутів своїх місцевих організацій;
 • бути на обліку в одній із місцевих організацій (осередків) Спілки і приймати участь в її роботі;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • дотримуватися Кодексу професійної етики архітектора.

17.  Інваліди і учасники бойових дій, прирівняні до інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, від сплати вступних та членських внесків звільняються.

Перелік документів, рекомендованих для прийняття архітекторів до членів НСАУ:

 • Особиста заява (2 екз.)
 • Особистий листок (2 екз.)
 • Фото 3 х 4 (4 екз.)
 • Рекомендація від двох членів Спілки (2 екз.)
 • Ілюстративні матеріали творчих робіт, підписані й завірені за місцем роботи або головою правління місцевої організації Спілки (2 екз.)
Анкета для вступу в НСАУ
comments powered by Disqus
© 2015—2019 “Історичне місто Чернівці громадський портал”. Всі права застережено.