ЗавантаженняБудь ласка зачекайте...

Витяг зі статуту НСАУ щодо мети та завдань спілки (п. 2)

Розвиток архітектури України, створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України.

2. Мета та завдання діяльності Спілки

6. Основна мета діяльності Спілки:

розвиток архітектури України, створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України.

Основними завданнями Спілки є:

 • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків і шкіл в архітектурі України, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Спілки;
 • захист авторських прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • збереження історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
 • культурний розвиток і естетичне виховання населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • сприяння захисту авторських прав архітекторів.

7. Для виконання статутних завдань Спілки в установленому порядку:

 • бере участь у громадсько-політичному житті України, за дорученням органів законодавчої та виконавчої влади залучається до підготовки законопроектів, директивних  та  нормативних  документів  з  питань  архітектури   і   містобудування, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, репрезентації України у різних сферах міжнародного культурного життя, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів;
 • рекомендує кандидатів на зайняття посад головних архітекторів місцевих органів у справах містобудування і архітектури;
 • подає пропозиції про відзначення архітекторів – членів Спілки за видатні досягнення в розвитку архітектури;
 • здійснює за підтримки держави професійний та соціальний захист членів  Спілки, охорону їх авторських прав;
 • бере участь у створенні і роботі центру атестації архітекторів;
 • бере участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів Спілки, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Спілки, а також їхніми власними статутами;
 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства і госпрозрахункові організації після їх реєстрації в установленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
 • створює творчо-проблемні та професійно-експертні ради за напрямками творчої діяльності, які у своїй діяльності керуються своїми положеннями, що затверджуються правлінням Спілки;
 • здійснює допомогу і нагляд в організації та проведенні іншими установами архітектурних і містобудівних конкурсів;
 • організує і проводить виставки, огляди-конкурси, творчі обговорення об’єктів архітектури, проблем забудови поселень;
 • здійснює видавничу діяльність згідно із завданнями Спілки;
 • є членом Міжнародної спілки архітекторів (UIA – International Union of Architects), може вступати в інші міжнародні неурядові організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;
 • створює архітектурний фонд Спілки;
 • з органами державної влади розробляє положення “Про атестацію архітекторів” та “Про атестаційну комісію”, а також приймає участь у проведенні атестації архітекторів для отримання кваліфікаційних сертифікатів і включення до Реєстру архітекторів України. 

 

comments powered by Disqus
© 2015—2019 “Історичне місто Чернівці громадський портал”. Всі права застережено.